Pivarootsi tuulik › Aktiivne puhkus › Matkamine

Matkamine

Pivarootsi Tuuliku Puhkeküla korraldab loodussõpradele ja               linnuvaatlejatele loodusturismi pakette Tuuliku lähiümbruses.

Tuulikust üle merelahe on nähtav Puhtulaid, Eesti üks ilusamaid maastikukaitse alasid. Siinne salumets on liigirikas, leitud üle 300 erineva taimeliigi. Rände ajal koondub lindude voog kitsasse rändekoridori, mida poolsaare tipust vaadelda saab. Puhtus on registeeritud 229 linnuliiki, neist 137 pesitsejat ja 76 läbirändajat. Rände ajal peatub siin ligi 20 000 veelindu. Nende summaarne arv kevadel ületab miljoni. Metsas on registreeritud 58 liiki pesitsevaid linde, neist enamus värvulised. Tuulikust 17 km kaugusele asub rahvusvahelise tähtsusega märgala Matsalu Rahvuspark pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. Looduskaitsealal on registreeritud 275 linnu-, 49 kala- ja 47 imetajaliiki ning 772 liiki soontaimi.

puhtulaiult_paistab_tuulik puhtulaid_on_poolsaar loodusgiid_peeter_vissak p6nev_noortele_ja_vanematele huvitav_kivine_rannajoon puhkehetk_laelatu_puisniidul
peeter_vissak Loodusgiid Peeter Vissak (vt. video Slaidishow)

SIHTKOHAD

1. Puhtu mets (2-3 tundi)

 • Linnustik rändeperioodil (mai, sept-okt) kosklad, sõtkad, vaerad, aulid, kaurid, erinevad pardid ja vardid, lagled, sookured, luiged (kõik 3 liiki)
 • Metsalinnustik (aprill-juuni) - väga liigirikas ja tihedasti asustatud
 • Taimkate (peamiselt aprill-juuni lõpp) - orhideed, karulauk, lood-angervars, ohtralt näsiniint, kirju liilia (naturaliseerunud) jpt., Puhtu tamm, Puhtu mänd
 • Kultuuriajalugu - park, parkmets, von Helwigi suvemajad (hävinud), mälestussambad, kalmistu, Heidelbergi Ülikooli professori Von Uexkülli suvemaja, von Keyserlingi valvurimaja, Tartu Ülikooli ja ZBI loodusteaduslik tegevus
 • Puhtu mets maastikuna väga huvitav kõigil aastaaegadel, ka talvel (talvel võimalik liikuda ka merejääl)

Puhtu_mets_P5250263 Puhtu_mets_ohtuvalguses laelatu_91_pano Puhtu_DSC_1129 Puhtu_DSC_1127

2. Laelatu puisniit (2-3 tundi)

 • Maastikuline omapära ja kultuurilugu (puisniidud kui Eesti rahvusmaastik)
 • Taimkate - (peam. Aprill-juuli) - orhideed (23 liiki), erinevad rohundid, tarnad, kõrrelised, puud-põõsad, haruldused. Erakordne liigirikkus (Euroopa rekordeid)
 • Linnustik - aprill-juuni - keskmine poolavatud metsa linnustik, august-oktoober värvuliste ränne piki raudteetammi puid-põõsaid. Laelatu raudteetammi kõrval siselahtedel kevadel ja sügisel peatuvad veelinnud (märts-mai; september-november)
 • Suvine heinategu puisniidul - võimalik vabatahtlikus korras talgutel osaleda (mõnest tunnist kuni mitmepäevaste laagriteni)
 • Bioloogiajaam - väikesed improviseeritud näitused, kirjandus.
 • Roomajad - märtsis-aprillis ühes kindlas kohas urgudest väljaroomavad nastikud ja rästikud

Jumalak_pp_Puhtus_P5250219 laelatu_puisniit_kasse_laht1 p22susilm kullerkupp matsalu_siselaht madal_mustjuur_ja_jumalak2pp

3. Virtsu tuulepark (30 min - 1 tund)

 • Linnustik (kevadel aprill-juuni; sügisel august-oktoober; lahtise vee korral talvituvad veelinnud)
 • Taastuvenergia
 • Kivine rannikumaastik, praamid, Virtsu majakas

Virtsu_P5240223 esivere_tuulepark1

4. Kurevere-Uisu-Kukeranna loopealsed ja rannik (1-4 tundi)

 • Taimkate (liigirikkad loopealsed, rannaniidud)
 • Linnustik - kevadeti nepimäng (metskurvits), nõmmelõoke jt.
 • Ilus madal kivine rannik, madal rannaastang, ilusad loojangud
 • Loodav tuulepark
 • Paekarjäär

Kurevere_kaevandus_F1000035 Kurevere_kaevandus_F1010004 eSIVERE_F1000022

5. Kiili soo - Mõisaküla salumägi - Salevere salumägi (2-4 tundi)

 • Taimestik - kuivad niidud ja loopealsed salumägedel, paekivipaljandite taimkate (sõnajalad); madalsootaimkate (Kiili)
 • Loomastik - kõre e. Juttselg-kärnkonn (juhuslikult) soo ääres; põdra liikumistee soo ääres, soolinnustik (sookured, kurvitsalised)
 • Maastik - biohermsed lubjakivipaljandid (Siluri mere korallid)
 • Kultuuriajalugu - linnusekoht Saleveres, Silmaallikas, veidrad legendid

Salevere_F1010007 Salevere_F1010008 Salevere_F1010014 Salevere_F1010010 Salevere_P5090277

6. Tuhu soo (kohapeal 1 tund)

 • Maastik ja taimkate - õpperada läbi erinevate raba arengujärkude, turbasamblad, sookailud, rabamurakas, jõhvikas, kukemari, rabamännid, porss, vaevakask
 • Linnustik - teder (kevadel ja varasügisel kuulda mängu), mudatilder, kaljukotkas.

Tuhu_soos

7. Soontagana maalinn koos matkarajaga (u. 3 tundi, koos piknikuga grillikojas u. 5 tundi).
Ka laagrivõimalus. Jalgsi 1,5+1,5 km, koos matkarajaga rohkem (kuni 4+4)

 • Ajalugu ja kultuurilugu - muistne elu-olu, Eesti alade vallutamine, elu keskajal ja uuemal ajal. Maalinn, kiviaiad. Vaatetorn.
 • Loodus - madalsoo ja siirdesoo matkarada, parim aeg mai-juuni, samuti sügisvärvide ajal.

soontagana_P5300644 soontagana_P5300649 soontagana_P5300626 soontagana_P5300707 soontagana_P5300640 soontagana_P5300709

8. Kurese küla (Soontagana kõrval, muistne küla) umbes 2 tundi. Jalgsi 1,5+1,5 km.

 • Ajalugu ja kultuurilugu - Vanad külatänavad, paekivist aiad, varemed, külatänaval külaallikas paeplaatidest rakkega. Kalmekoht.
 • Loodus - kuivad ja niisked niidud, orhideed, pooppuud, erinevad mailased. Alternatiivne matkarada Kureselt läbi soo ja metsa otse Soontaganale.

9. Mihkli tammik (1 tund kohapeal, Kureselt ja Soontaganalt 20 min. kaugusel, Nedremaalt 30 min)

 • Kultuur - Mihkli külas Mihkli kirik. Sealt pärit Jakob von Uexküll. Seal töötanud esimese kirikuõpetajana Läti Hendrik.
 • Loodus - üks Eesti suuremaid tammikuid; tamme-enamusega mets ja tamme-, kase-, haava-, männi segamets. Liigirikas alusmets. Põldude vahel vana huvitava kujuga tamm, üle 500 aasta.

10. Nedremaa puisniit (niit 2 tundi, koos rabaservaga 3-4 tundi, piknikuvõimalus)

Kessu_p_rnad_P5280332

 • Loodus - suurim puisniidumassiiv (hetkel u. 100 ha), liigirikas, aga paiguti soine. Erineb tunduvalt Laelatust. Orhideed, ürt-punanupp, ohtralt harilikku võipätakat.
 • Huvitav on asukoht 2 raba vahel, samuti järsk tõus otse niidult rabarinnale.

11.Ümbruses veel väikesi vaatamisväärsusi, näit Pärdimägi (Lääne-Eesti kõrgeim koht; 30 min.), Pikavere kiviaiad (üle 100 aasta vanad; 30 min)

12. Nätsi raba (Lihula-Pärnu maantee poolt kokku 4-5 tundi; Tõhela poolt rekultiveeritud rabal 1-2 tundi, kusjuures parkla on otse rabas, saab käia kingadega, koos matkaga rabale laugaste juurde kokku 4 tundi, kuid Tõhela on suurest teest eemal 30-40 min).

 • Loodus ja kodulugu - laialehine mets maantee ja raba vahel;
 • vana tee üle raba rabasaarele;
 • kõrge liivane rabasaar - paiguti 4-5 m - kus on olnud 2 talu.
 • Lindudest võimalik kaljukotkas.

13. Kasari luht (Neidsaare ümbrus või Rõude jõe ümbrus, oleneb kummalt poolt läheneda; kokku 3-5 tundi) Lindude poolest huvitav mai ja sügis augusti lõpp-september, taimede poolest juuni-juuli.

 • Linnud - läbirändel olevad pardid, haned, sookured; toitumas olevad valge- ja must-toonekured; kurvitsalised - suurkoovitaja, mustsaba-vigle, rislad, nepid.
 • Taimed - aprill-mai huvitav tarnade õitsemine ja varsakabja õitsemine, hiljem ubalehe ja soopihla õitsemine, juunis ka kollase võhumõõga õitsemine. Tohutu suured luhaniidud.
 • Loomadest võib näha põtru ja metskitsi
 • Vaatetorn Kloostris (Neidsaare marsruudi alguses) ja Kasari jõgi; teisel marsruudil Raana ja Rõude jõgi.

Kasari_J_el_paadiekskursioon8 Kasari_J_el_paadiekskursioon kasari_j6el_paadiekskursioon3 P7022103

14. Kiideva/Kalaküla matkarada Matsalu lahe põhjakaldal (olenevalt vahenditest 3-5 tundi). Võimalik minna paadiga või maismaatranspordiga Puisesse ja sealt ratastel tagasi mööda matkarada metsa ja mere vahelt. Võimalik sõita ainult ratastel, aga ka jalgsi. Raja pikkus 3,5 km. Kiidevas muuseum, lähedal Altküla matkamaja.

kiideva_matkarada kiideva_muuseum kiideva_muuseum1 kiideva_sadam_P7022098

* Objekte lisandub Pärnumaalt, Läänemaalt, Saaremaalt ja Hiiumaalt, neid saab kombineerida kokkuleppel, kuid tuleb arvestada ühest kohast teise liikumisega, mis võtab aega jmt. logistikaga.

* Nimekirjas on paigad, mida retkejuht tunneb varasemate välitööde kaudu. Varem käimata kohtadesse reeglina ei minda, välja arvatud erandkorras, mil lisandub teine, kohalik giid. Seljuhul teenus tarbijale kallimaks ei muutu.

Retkejuhi hinnakiri:

Tavaline retk, ekskursioon tellija transpordiga:
Lastegrupp (eesti keeles) - 12 EUR/h
Täiskasvanud (eesti keeles) - 15 EUR/h
Täiskasvanud (inglise keeles) - 20 EUR/h

eesti soome inglise rootsi vene itaalia prantsuse saksa
Kontakt